Możemy mieć tylko nadzieję, że ten pan już nigdy więcej nie będzie prowadził autobusu.